شنبه 19 بهمن 1392 انجمن خيرين كتابخانه ساز استان اردبيل انجمن خيرين كتابخانه ساز استان اردبيل« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.