چهارشنبه 27 شهریور 1392 انجمن خيرين كتابخانه‌ساز استان فارس انجمن خيرين كتابخانه‌ساز استان فارس« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.