منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
افتتاح سه باب كتابخانه خيّرساز- استان كرمان- شهريور 1392
افتتاح کتابخانه خیّری مهندس سیدافضل موسوی-25شهریور 1395
اولين جشنواره تجليل از خيرين كتابخانه‌ساز استان يزد - 9 آبان 1392
اولين جشنواره خيرين كتابخانه ساز استان زنجان - 21شهريور 1392
اوّلين جشنواره خيرين كتابخانه‎ساز شهرستان نقده -1خرداد 1393
اولين جشنواره منطقه اي خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس- 19اسفند1392
بازگشت به صفحه اصلي
تصاوير كتابخانه الغدير يزد و خير محترم جناب آقاي سيد احمد اخوان دستمالچي
تصاوير كتابخانه رئيسي شيراز و خير محترم جناب آقاي عزت الله رئيسي
تصاوير كتابخانه صفا - مروه كرمان و خير محترم جناب آقاي محمد رضا طالبيان
زمان ديجيتال
كتابخانه هاي اهدايي خيرين
كلنگ زني ساخت كتابخانه و مجتمع فرهنگي خيّرساز حاج غلامرضا سليميان - محله مريم‌آباد يزد-16فروردين1393
كلنگ‌زني ساخت دوباب كتابخانه در روستاهاي آلوئك‌وگلزار-پاكدشت-21اسفند1392
نخستین جشنواره خیرین کتابخانه ساز استان کردستان-سنندج-21مرداد1395
نخستين جلسه انجمن خيرين کتابخانه ساز استان گيلان -19مرداد 1393
نخستين همايش تجليل از خيّرين كتابخانه ساز استان همدان - 8 اسفند 1392
ورود
افتتاح سه باب كتابخانه خيّرساز- استان كرمان- شهريور 1392
سه‌شنبه 21 آبان 1392 افتتاح كتابخانه خيّرساز ن و القلم- بها آباد -زرند
z10   
1392/8/21 سه‌شنبه
z01   
1392/8/21 سه‌شنبه
z04   
1392/8/21 سه‌شنبه
z03   
1392/8/21 سه‌شنبه

z08   
1392/8/21 سه‌شنبه
z05   
1392/8/21 سه‌شنبه
z13   
1392/8/21 سه‌شنبه
z11   
1392/8/21 سه‌شنبه

z07   
1392/8/21 سه‌شنبه
z17   
1392/8/21 سه‌شنبه
z09   
1392/8/21 سه‌شنبه
z06   
1392/8/21 سه‌شنبه

z02   
1392/8/21 سه‌شنبه
z16   
1392/8/21 سه‌شنبه