تفاهم نامه نهاد و شركت مخابرات و سازمان فناوري اطلاعات ايران.tif
330.558 KB