تفاهم نامه نهادو استانداري خراسان شمالي و شهرداري شيروان.tif
404.322 KB