تفاهم نامه نهاد و مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران سراسر كشور.tif
152.656 KB